ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 2 เมษายน 2563 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 2)
 ประเภท : งบทดลอง 5 มีนาคม 2563 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 ประเภท : งบทดลอง 5 กุมภาพันธ์ 2563 งบทดลอง เดือน ม.ค.63
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 13 มกราคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1
 ประเภท : งบทดลอง 3 มกราคม 2563 งบทดลอง เดือน ธ.ค.62