ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 347
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม หมายเลขทะเบียน กพ ๑๓๔๔ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฝายเก็บน้ำ บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชั้ว เรือนทอง (ต่อจากเดิม) บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนิ่ม โพธิ์ทอง บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน หมายเลชครุภัณฑ์ 420-62-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยไร่ปาล์ม หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2564