ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 347
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.2695 กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564
จ้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายพิง ลำดวน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางรานี เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ตำบล แก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร้านบุญอุไร (ต่อจากเดิม) บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าอุบล (ต่อจากเดิม) บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมยศ หนูขาว บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบล แก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายฉาย พุฒเอก (ต่อจากเดิม) บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 สิงหาคม 2564