ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 347
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซม (ล้างเครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซม (ล้างเครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซม (ล้างเครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ๔๒๐-๖๒-๐๐๒๐ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาบริการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาบริการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชการที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาบริการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชการที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 กรกฎาคม 2564