ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 381
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบริการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาบริการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชการที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาบริการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชการที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม หมายเลขทะเบียน กพ ๑๓๔๔ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฝายเก็บน้ำ บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชั้ว เรือนทอง (ต่อจากเดิม) บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนิ่ม โพธิ์ทอง บ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน หมายเลชครุภัณฑ์ 420-62-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2564