ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 347
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ข้อความ ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมสนามฟุตซอล บริเวณสนามกีฬาบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2564
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ. 49-013 จากสายทางแทรกเตอร์-หนองปลวก บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน10 กันยายน 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปี 2564 สำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.แก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเสี้ยน (ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2564
ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติกทรงกระบอกขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ชนิดยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2564