My Community

My Community - ศูนย์กลางสถิติ

My Community - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1567
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
33193
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
28447
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
8
ออนไลน์มากที่สุด:
105 - พฤษภาคม 04, 2020, 11:31:58 AM
ออนไลน์วันนี้:
17
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.71
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
44.40
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
37.20
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
2
สมาชิกล่าสุด:
dsdMiasd
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
19.39
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:0

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

xidrimkhnswy
3วัน 2ชั่วโมง 42นาที
cheaic
6ชั่วโมง 56นาที
nogef71008@newe-mail.com
4ชั่วโมง 24นาที
bee99
3ชั่วโมง 25นาที
dasg234
3ชั่วโมง 23นาที
translationlab
3ชั่วโมง 15นาที
ppin977
3ชั่วโมง 8นาที
lebaobei123
2ชั่วโมง 43นาที
loram
2ชั่วโมง 41นาที
skyzy.z88
2ชั่วโมง 39นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2021 17149 18405 312 82
พฤศจิกายน 2021 267 477 86 21
ตุลาคม 2021 406 544 8 40
กันยายน 2021 516 542 9 38
สิงหาคม 2021 1592 1690 1 62
กรกฎาคม 2021 1096 1106 10 23
มิถุนายน 2021 1048 1079 4 28
พฤษภาคม 2021 326 602 81 76
เมษายน 2021 1656 1704 2 71
มีนาคม 2021 2211 2299 3 66
กุมภาพันธ์ 2021 2890 2976 47 82
มกราคม 2021 5141 5386 61 74
* 2020 10958 14496 666 105
ธันวาคม 2020 3237 3464 85 50
พฤศจิกายน 2020 2234 2476 87 47
ตุลาคม 2020 3112 4719 32 42
กันยายน 2020 1171 1537 63 38
สิงหาคม 2020 234 418 34 34
กรกฎาคม 2020 170 358 51 37
มิถุนายน 2020 76 185 42 30
พฤษภาคม 2020 236 417 68 105
เมษายน 2020 190 352 48 40
มีนาคม 2020 138 301 52 49
กุมภาพันธ์ 2020 100 168 54 38
มกราคม 2020 60 101 50 46
* 2019 3393 8791 119 97
ธันวาคม 2019 100 121 26 44
พฤศจิกายน 2019 125 145 38 37
ตุลาคม 2019 25 29 41 41
กันยายน 2019 28 45 13 41
สิงหาคม 2019 22 30 0 39
กรกฎาคม 2019 23 29 0 33
มิถุนายน 2019 12 32 0 35
พฤษภาคม 2019 16 27 0 56
เมษายน 2019 260 847 1 97
มีนาคม 2019 1265 2850 0 66
กุมภาพันธ์ 2019 896 2390 0 53
มกราคม 2019 621 2246 0 62
* 2018 32075 39421 0 76
ธันวาคม 2018 581 2111 0 40
พฤศจิกายน 2018 489 2213 0 36
ตุลาคม 2018 207 1696 0 31
กันยายน 2018 235 1154 0 27
สิงหาคม 2018 375 633 0 20
กรกฎาคม 2018 3746 3955 0 31
มิถุนายน 2018 2194 2518 0 31
พฤษภาคม 2018 69 187 0 20
เมษายน 2018 5994 6270 0 23
มีนาคม 2018 6520 6616 0 21
กุมภาพันธ์ 2018 6833 7128 0 42
มกราคม 2018 4832 4940 0 76
* 2017 612 639 0 47
ธันวาคม 2017 324 330 0 17
พฤศจิกายน 2017 5 5 0 16
ตุลาคม 2017 1 3 0 24
กันยายน 2017 114 120 0 34
สิงหาคม 2017 160 173 0 36
กรกฎาคม 2017 6 6 0 31
มิถุนายน 2017 2 2 0 47
พฤษภาคม 2017 0 0 0 31
เมษายน 2017 0 0 0 28
มีนาคม 2017 0 0 0 28
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 27
มกราคม 2017 0 0 0 23
2017-01-01 0 0 0 2
2017-01-02 0 0 0 1
2017-01-03 0 0 0 2
2017-01-04 0 0 0 2
2017-01-05 0 0 0 2
2017-01-06 0 0 0 2
2017-01-07 0 0 0 1
2017-01-08 0 0 0 3
2017-01-09 0 0 0 3
2017-01-10 0 0 0 17
2017-01-11 0 0 0 15
2017-01-12 0 0 0 3
2017-01-13 0 0 0 2
2017-01-14 0 0 0 3
2017-01-15 0 0 0 3
2017-01-16 0 0 0 18
2017-01-17 0 0 0 2
2017-01-18 0 0 0 10
2017-01-19 0 0 0 2
2017-01-20 0 0 0 2
2017-01-21 0 0 0 18
2017-01-22 0 0 0 15
2017-01-23 0 0 0 4
2017-01-24 0 0 0 17
2017-01-25 0 0 0 2
2017-01-26 0 0 0 23
2017-01-27 0 0 0 2
2017-01-28 0 0 0 23
2017-01-29 0 0 0 2
2017-01-30 0 0 0 18
2017-01-31 0 0 0 2
* 2016 0 0 0 27
ธันวาคม 2016 0 0 0 6
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 5
ตุลาคม 2016 0 0 0 6
กันยายน 2016 0 0 0 27
สิงหาคม 2016 0 0 0 23
กรกฎาคม 2016 0 0 0 9
มิถุนายน 2016 0 0 0 10
พฤษภาคม 2016 0 0 0 10
เมษายน 2016 0 0 0 11
มีนาคม 2016 0 0 0 7
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 0 14
มกราคม 2016 0 0 0 14
* 2015 28972 29436 687 62
ธันวาคม 2015 0 0 0 9
พฤศจิกายน 2015 0 0 0 9
ตุลาคม 2015 68 68 0 32
กันยายน 2015 29 29 0 39
สิงหาคม 2015 1 1 0 50
กรกฎาคม 2015 27912 28084 663 62
มิถุนายน 2015 838 1035 7 8
พฤษภาคม 2015 115 209 9 3
เมษายน 2015 3 3 3 2
มีนาคม 2015 3 3 3 2
กุมภาพันธ์ 2015 1 1 1 3
มกราคม 2015 2 3 1 2