ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวภาษี

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

หัวข้อวันที่ประกาศ
ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน14 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนาเยาวชนและกลุ่มสตรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนาเยาวชนและกลุ่มสตรีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) อบต.แก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564


 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
22
เมื่อวาน
16
เดือนนี้
280
เดือนก่อน
348
ปีนี้
5,818
ปีก่อน
4,907