ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวภาษี

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ตุลาคม 2564
ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาบริการเต็นท์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 ตุลาคม 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25659 ตุลาคม 2564


 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
6
เมื่อวาน
6
เดือนนี้
253
เดือนก่อน
661
ปีนี้
6,452
ปีก่อน
4,907