ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 347
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาบริการเต็นท์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ตุลาคม 2564
ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาบริการเต็นท์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 ตุลาคม 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25659 ตุลาคม 2564
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน8 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 ตุลาคม 2564
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กจ.ถ. 49-013 จากสายทางแทรกเตอร์-หนองปลวก บ้านตรอกมะตูม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีคัดเลือก30 กันยายน 2564
จ้างถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2564