ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 347
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อชุดเครื่องเขียน โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
จ้างเหมาค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมสนามฟุตซอล บริเวณสนามกีฬาบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน14 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนาเยาวชนและกลุ่มสตรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนาเยาวชนและกลุ่มสตรีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมสนามฟุตซอล บริเวณสนามกีฬาบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) อบต.แก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564