ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 381
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาเช่าเต็นท์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2564
ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุชุดเครื่องเขียน ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาติดตั้งป้ายประกาศผลการเลือกตั้้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2564