คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

สมชาย ฟักทอง