ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่องการขายทอดพัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง