โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แก่งเสี้ยน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แก่งเสี้ยน หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก