การสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน เเละนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
การสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน
เเละนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน
ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ตั้งเเต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน
โทร : 034-510797
#เลือกตั้ง อบต.เเก่งเสี้ยน
#พัฒประชาธิปไตย พร้อมใจไปเลือกตั้ง
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยนเเละนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง