ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.เเก่งเสี้ยน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เเก่งเสี้ยน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.เเก่งเสี้ยน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เเก่งเสี้ยน

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง