นายก อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมคณะ พาชาวบ้านเข้ารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ตามที่ประชาชนได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไงรัสโควิด 19 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายก อบต.แก่งเสี้ยน พร้อมคณะ พาชาวบ้านเข้ารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ตามที่ประชาชนได้ลงทะเบียนไว้
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไงรัสโควิด 19 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!