รายชื่อหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 1 จำนวน 54 หน่วยงาน รวม 375,320 คน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!