อบต.เเก่งเสี้ยน ขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ได้มอบแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ( Alcohol )

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.เเก่งเสี้ยน ขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
ได้มอบแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ( Alcohol ) เพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนผู้ที่มาติดต่องานทางราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
จึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง
และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน, ต้นไม้ และข้อความ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง