ประชาสัมพันธ์ วันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแเก่งเสี้ยน ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี วัน จันทร์ เมษายน พ.ศ.2564 จ.กาญจ ข่าว วันหยุดทางราชการ วันอังคาร วันหยุดราชการ 6 6 เมษายน 2564 วันจักรี วันหยุดราชการ 12 12 เมษายน 2564 วันหยุดเพิ่มกรณีพิเศษ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) วันอังคาร วันหยุดราชการ 13 .วันพฤหัสบดี วันหยุดราชการ 15 13 -15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์ f WWW.KAENGSIAN.GO.TH/ โทรศัพท์/โทรสาร 034-510-797"

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง