5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "ทรงพระเจริญ 5 เษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วยเกล้ากระหม่อม บ้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค็การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน"

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง