ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคาเกณฑ์ กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเสี้ยงสัตว์ ปี2563/64

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคาเกณฑ์ กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเสี้ยงสัตว์ ปี2563/64

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง