ประกาศประชาสัมพันธ์ คำสั่งจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน