ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน เรื่อง ซ้อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน ในวัน ศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน
เรื่อง ซ้อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน
ในวัน ศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง