เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เเต่งกายเสื้อเหลือง โดยพร้อมเพรียงกัน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม 

ขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เเต่งกายเสื้อเหลือง โดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง