วันนี้ นายก อบต.เเก่งเสี้ยน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 ันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแควใหญ่ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ นายก อบต.เเก่งเสี้ยน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563 ันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแควใหญ่ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!