ขอเขิญ ประชาชนในเขต อบต.เเก่งเสี้ยน เข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเขิญ ประชาชนในเขต อบต.เเก่งเสี้ยน เข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร

ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "วัน ศุกร์ ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี่ยน ตำบล แก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี 18 กันยายน พ.ศ.2563 จ.กาญจน ข่าว ขอเชิญ เข้าร่วมกลุ่มไลน์ อบต.แก่งเสี้ยน เพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร ด f WWW.KAENGSIAN.GO.TH/ โทรศัพท์/โทรสาร 034-510-797"

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง