จังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมรับ พายุโซนร้อน “โนอึล” ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ขอให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ อย่างใกล้ชิด

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมรับ พายุโซนร้อน “โนอึล” ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ขอให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ อย่างใกล้ชิด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!