ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เเละลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เเละลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง