ประชาสัมพันธ์ ประกาศดับกระเเสไฟฟ้าชั่วคราว ในพื้นที่ อบต.เเก่งเสี้ยน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ประกาศดับกระเเสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันอังคารที่ 26 พ.ค. พ.ศ.2563 ตั้งเเต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่เเนบมาด้วย
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง