การจัดการมูลฝอยในชุมชน ในห้วงสถานการณ์โควิด-19

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการมูลฝอยในชุมชน ในห้วงสถานการณ์โควิด-19

ศึกษาและดาวน์โหลด คำแนะนำสำหรับประชาชน คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ อินโฟกราฟิก วิดีโอ นำเสนอถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ในห้วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ที่ https://www.anamai.moph.go.th/main.php?filename=covid19

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง