ประชาสัมพันธ์ อำเภอเมืองกำหนดสถานที่รับลงทะเบียน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน จากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง