18 มีนาคม 2563 วันท้องถื่นไทย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

18 มีนาคม 2563
วันท้องถื่นไทย

ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย

จุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นครั้งเเรก

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ที่ทรงเห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น กระจายอำนาจการปกครองของประชาชน

อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง