กศน.อำเภอเมืองก่าญจนบุรี ได้ออกให้ความรู้ การจัดทำผ้ามัดยอม ,การทำดอกไม้จากหลอด,กิจรรมส่งเสริมรักษ์การอ่านให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง