อบต.เเก่งเสี้ยน เชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือเเพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ ในกิจกรรมวิ่งการกุศล "ล้านเก้า เพื่อศรีสวัสดิ์"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.เเก่งเสี้ยน เชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือเเพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์
ในกิจกรรมวิ่งการกุศล "ล้านเก้า เพื่อศรีสวัสดิ์"
ก้าวของครู ไปด้วยกัน
ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึง ๓ เมษายน ๒๕๖๓
เส้นทางจากอำเภอทองผาภูมิ ไปยังอำเภอศรีสวัสดิ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง