วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

9 ธ.ค. #วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่UNเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003อย่างเป็นเอกฉันท์ จากนั้นประเทศภาคีสมาชิกUN191ประเทศ รวมทั้งไทย เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯUNจึงประกาศให้9ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเเก่งเสี้ยน เข้าร่วมประชุมโครงการการจัดการ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณโรงเเรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!