ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง