ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562

 ประเภท : ข่าวย้อนหลัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง