ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา​ เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่​ 14-18​มีนาคม​ 2562)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา​ เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่​ 14-18​มีนาคม​ 2562)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง