ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

 ประเภท : ข่าวย้อนหลัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562