ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

 ประเภท : ข่าวย้อนหลัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง