ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่1

 ประเภท : ข่าวย้อนหลัง

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่1 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2562