โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2561  วันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,5,6,7 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!