ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 334
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการซ่อมแซมสนามฟุตซอล บริเวณสนามกีฬาบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน14 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนาเยาวชนและกลุ่มสตรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนาเยาวชนและกลุ่มสตรีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมสนามฟุตซอล บริเวณสนามกีฬาบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) อบต.แก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ข้อความ ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมสนามฟุตซอล บริเวณสนามกีฬาบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ตำบลแก่งเสี้ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564